Advokat fikk ikke medhold i anførsel om at no cure no pay avtale var misligholdt og bortfalt, og tapte restsalærkrav med ialt kr 647 656

Saken gjelder krav om betaling av advokatsalær.
Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS (heretter også Danielsen) har over flere år ytt advokatbistand til Fredrik Kristian Lindegaard (heretter også Lindegaard) og flere aksjeselskaper med Lindegaard som aksjeeier, herunder Modena Kapital AS. Danielsens krav i saken, som for lagmannsretten er begrenset oppad til 978.617 kroner med tillegg av forsinkelsesrente, gjelder bistand ytet til Modena Kapital AS.

Sider