Du er her

Norges beste forretningsadvokater 2011

For 13. gang har Finansavisen undersøkt hvem advokatbransjen selv rangerer som landets beste forretningsadvokater:

Arbeidsrett
Jan Fougner
http://www.wiersholm.no/Pages/Profileviewer.aspx?AnsattId=1037&source=/m...

Bank og finans
Erik Ramm
http://www.wiersholm.no/Pages/Profileviewer.aspx?AnsattId=1031&source=/m...

Emisjoner og børsnoteringer
Kim Dobrowen
http://www.thommessen.no/en/Team-thommessen/Employees/Employee-details/?...

Entrepriserett
Nils-Henrik Pettersson
http://www.schjodt.no/nils-henrik-pettersson

Fast eiendom
Stig L. Bech
http://www.bahr.no/V%C3%A5re+medarbeidere/Fagomr%C3%A5des%C3%B8k?practic...

Fornybar energi
Gunnar Martinsen
http://www.thommessen.no/no/Team-Thommessen/Medarbeidere/Ansatt-detaljer...

Forsikringsrett
Jan-Fredrik Rafen
http://www.bahr.no/V%C3%A5re+medarbeidere?show=person&key=1430

Immaterialrett og media
Arne Ringnes
http://www.thommessen.no/no/Team-Thommessen/Medarbeidere/Ansatt-detaljer...

IT og telekommunikasjon
Espen Tøndel
http://simonsenlaw.no/no/Menneskene/Espen.T%C3%B8ndel.d2Y-1EExLZtyCFttV3...

Konkurranserett
Siri Teigum
http://www.thommessen.no/en/Team-thommessen/Employees/Employee-details/?...

Konkurs- og insolvensrett
Knut Ro
http://www.rosom.no/Menneskene/Partnere/Knut-Ro-(H).aspx

Olje og gass
Christian Fr. Michelet
http://www.adeb.no/ansattprofil.aspx?id=90&zone=4&MenuNode=6337546986355...

Oppkjøp og fusjoner
Erik Thynnes
http://www.wiersholm.no/Pages/Profileviewer.aspx?AnsattId=1039&source=/m...

Privatrettslig prosedyre
Erik Keiserud
http://www.hjort.no/webfiles/templates/emploees.aspx?id=2687&epslanguage=NO

Shipping
Trond Eilertsen
http://www.wr.no/no/menneskene/partnere/eilertsen.html/116

Skatterett
Einar Harboe
http://www.harboe.no/Default.aspx?ID=3

Økonomiske straffesaker
Erling O. Lyngtveit
http://www.hjort.no/webfiles/templates/emploees.aspx?id=3636&epslanguage=EN

Undersøkelsen er gjennomført av Erlend Wessel Carlsen, og publisert i Finanavisen JUS den 10. februar 2011.