Du er her

Norges beste forretningsadvokater 2012

For 14. gang har Finansavisen undersøkt hvem advokatbransjen selv rangerer som landets beste forretningsadvokater:

Arbeidsrett
1. Jan Fougner
2. Lars Holo
3. Tarjei Torkildsen

Bank og finans
1. Erik Ramm
2. Hans Haugstad
3. Richard Sjøqvist

Emisjoner og børsnoteringer
1. Kim Dobrowen
2. Anders Arnkværn
3. Erik Thynnes / Erling Christiansen / Robin Bakken

Entrepriserett/verkskontrakter
1. Nils-Henrik Pettersson
2. Gunnar Sørlie
3. Arne Engeseth

Fast eiendom
1. Stig L. Bech
2. Hans Henrik Kværne & Tom Rune Lian

Fornybar energi og klima
1. Gunnar Martinsen
2. Erik Samuelsen
3. Stein Erik Stinessen

Forsikringsrett
1. Jan-Fredrik Rafen & Erik Blaker
3. Jan B. Jansen & Knut Riisa

Immaterialrett og media
1. Arne Ringnes
2. John S. Gulbrandsen
3. Are Stenvik

IT og telekommunikasjon
1. Espen Tøndel
2. Arve Føyen
3. Per Kaare Svendsen

Konkurranserett
1. Siri Teigum
2. Helge Stemshaug
3. Stephan Jervell

Konkurs- og insolvensrett
1. Knut Ro
2. Leif Petter Madsen
3. Jo Rodin

Olje og gass
1. Christian Fr. Michelet
2. Jan B. Jansen & Jens Brede

Oppkjøp og fusjoner
1. Ole Kristian Aabø-Evensen
2. Erik Thynnes
3. Kim Dobrowen

Privatrettslig prosedyre
1. Erik Keiserud
2. Magnus Hellesylt
3. Ingvald Falch

Shipping og offshore
1. Trond Eilertsen
2. Stephen Knudtzon
3. Erik Blaker

Skatterett
1. Einar Harboe
2. Bettina Banoun & Hans Georg Wille

Økonomiske straffesaker
1. Erling O. Lyngtveit
2. Bjørn Stordrange
3. Ellen Holager Andenæs

Undersøkelsen er gjennomført av Erlend Wessel Carlsen, og publisert i Finanavisen JUS den 10. februar 2012.