Du er her

Norges beste forretningsadvokater 2013

For 15. gang har Finansavisen undersøkt hvem advokatbransjen selv rangerer som landets beste forretningsadvokater:

Arbeidsrett
1. Jan Fougner
2. Lars Holo / Tarjei Thorkildsen

Bank og finans
1. Erik Ramm
2. Hans Haugstad
3. Richard Sjøqvist

Emisjoner og børsnoteringer
1. Anders Arnkværn
2. Kim Dobrowen
3. Erik Thynnes / Robin Bakken

Energi og klima
1. Gunnar Martinsen
2. Jens Naas-Bibow
3. Stein Erik Stinessen

Entrepriserett
1. Nils-Henrik Pettersson
2. Arne Engesæth
3. Jan Einar Barbro

Fast eiendom
1. Stig L. Bech
2. Hans Henrik Kværne
3. Tom Rune Lian

Forsikringsrett
1. Erik Blaker
2. Jan-Fredrik Rafen
3. Knut Riisa

Immaterialrett og media
1. Arne Ringnes
2. John S. Gulbrandsen
3. Gunnar Meyer/ Ida Gjessing

IT og telekommunikasjon
1. Espen Tøndel
2. Per-Kaare Svendsen
3. Arve Føyen

Konkurs- og insolvensrett
1. Knut Ro
2. Leif Petter Madsen
3. Jo Rodin

Konkurranserett
1. Siri Teigum
2. Helge Stemshaug
3. Olav Kolstad

Offshore/oljeservice
1. Eirik Høiby
2. Pål Lieungh / Per Kyllingstad / Morten P. Smørdal / Jens Brede / Nils-Henrik Petterson

Olje og gass
1. Christian Fredrik Michelet
2. Jens Brede
3. Jan B. Jansen 

Oppkjøp og fusjoner
1. Ole Kr. Aabø-Evensen
2. Erik Thynnes
3. Kim Dobrowen

Shipping
1. Trond Eilertsen
2. Stephen Knudtzon
3. Erik Blaker

Sivilettslig prosedyre
1. Erik Keiserud
2. Magnus Hellesylt
3. Frode Innjord

Skatterett
1. Einar Harboe
2. Sverre Koch
3. Arvid Aage Skar

Økonomiske straffesaker
1. Erling Lyngtveit
2. John Chr. Elden
3. Erik Keiserud

Undersøkelsen er gjennomført av Erlend Wessel Carlsen, og publisert i Finanavisen JUS den 8. februar 2013.