Du er her

hvitvasking

Samværsrett kan ikke tvangsgjennomføres hvis samværsforelder tillater at barn selv skal kunne bestemme om samvær skal gjennomføres

Saken gjelder tvangsbot for å få gjennomført samvær etter barneloven.
A og B inngikk 2. september 2010 et rettsforlik om samvær med deres felles barn C, D og E. Det følger av rettsforliket at A skal ha samvær med datteren E, f. 0.0.1998, hver partalsuke fra mandag etter skoletid til torsdag kl. 1900, samt annenhver jul/nyttårsferie, palme/påskeferie og vinterferie/høstferie.