Du er her

strafferett

Ved risiko for overgrep kan belastning hos mor (i hjemmet) begrunne at det ikke skal være samvær

(1)
Dommar Utgård: Saka gjeld spørsmålet om far skal ha rett til samvær med ei dotter, som no er fem år.

(2)
A og B møtte kvarandre i januar 2006. I januar 2007 flytta A saman med si den gongen snart fem år gamle dotter, C, inn hos B. Paret fekk 0.0.2008 fellesbarnet D. A og B gifta seg same sommaren.