Du er her

disiplinærnemnden

Samvær kan ikke fastsettes med vilkår om at offentlig oppnevnt tilsynsperson skal være tilstede for mer enn 16 timer per år

1)
Saken gjelder midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak, og reiser særlig spørsmål om domstolenes kompetanse til å bestemme at tilsyn under samvær skal utøves av en representant for det offentlige.

(2)
A og B var gift i fem år. Sammen har de sønnen C, født 0.0.2009.

(3)
Paret ble separert i februar 2013. Far arbeider turnus som fisker, og i forbindelse med bruddet inngikk partene avtale om at C skulle bo fast hos mor, og om hvordan fars samvær skulle gjennomføres i hans friperioder.