Du er her

beslag

Hensyn til barn kan være med på å gjøre oppgjør som avviker fra ekteskapsloven regler rimelig

Saken gjelder gyldigheten av avtale.

Framstilling av saken

A og B ble samboere i 1989. De bodde først sammen hos Bs foreldre, før de i 1991 kjøpte en leilighet i Oslo for 480 000 kroner. Partene har to felles barn født 0.0.1998 og 0.0.2003. Partene giftet seg 13. juni 2009. Samlivet tok slutt 19. januar 2010, og partene er enige om at dette er skjæringstidspunktet for deling av formuen. Skilsmissebevilling ble gitt av Fylkesmannen 26. oktober 2011, med virkning fra 17. oktober 2011.

Avgjørelse om rekkevidde av unntak fra beslagsforbud der advokat er mistenkt for å ha samarbeidet med klient om straffbart forhold

(1)
Dommer Stabel: Saken gjelder beslag av datalagret informasjon som ledd i etterforskning mot en advokat som er mistenkt for økonomisk kriminalitet. Hovedspørsmålet er forståelsen av straffeprosessloven § 204 annet ledd første punktum som gjør unntak fra beslagsforbudet i tilfelle der advokaten er mistenkt for å ha samarbeidet med klienten om det straffbare forhold.