Du er her

klientkonto

Advokat fratatt bevilling som følge av urettmessig uttak av klientmidler

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling etter domstolloven § 230 første ledd nr 1 og 3. Hovedspørsmålet i saken er om overføring av et betydelig beløp fra klientkonto til en konto i advokatens navn som ikke inngikk i regnskapet for advokatvirksomheten, og uten at han hadde rett til pengene, gir grunnlag for tilbakekall av advokatbevillingen.

Framstilling av saken

ES har drevet advokatvirksomhet som enkeltmannsforetak i Oslo siden 1986.