Du er her

Tilbakekall av advokatbevilling

Anke til opphevelse av tilbakekall av advokatbevilling etter at feilutbetalt forsikringsbeløp på over kr 831.784 var overført til en konto utenfor advokatregnskapet førte ikke frem

Saken gjelder gyldigheten av tilbakekall av advokatbevilling.

Advokatbevillingsnemnden tilbakekalte 10. mai 2011 advokat As advokatbevilling i medhold av domstolloven § 230 første ledd nr. 1 og nr. 3. A er utdannet jurist og har fra april 1986 drevet advokatvirksomhet som enkeltpersonforetak.