Du er her

fraværsdom

Advokat ble glemt som saksøker og stående personlig ansvarlig for krav som hans advokatfirma kan frifinnes for

Saken gjelder en begjæring om oppfriskning for oversittelse av søksmålsfrist etter fraværsdom i forliksrådet. Før lagmannsretten kommer inn på dette spørsmålet, er det imidlertid nødvendig å gå inn på sakens forhistorie:

A1 Advokatdirekte AS representert ved advokat Kenneth Jøranli har tidligere hatt advokatoppdrag for Thor Brokvam. Det ble tvist om advokatsalæret, og Brokvam brakte saken inn for Oslo forliksråd. Ved fraværsdom avsagt 24. oktober 2012 ble A1 Advokatdirekte AS og advokat Kenneth Jøranli dømt til å betale til sammen 124 104 kroner til Thor Brokvam.