Du er her

Advokatansvar

LB-2013-90813

Erstatningskrav mot advokat etter oversittelse av søksmålsfrist. Ansvarsgrunnlag var erkjent. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at deler av det underliggende krav ville ført fram, og tilkjente erstatning for denne del. Sakskostnader ikke tilkjent.

Stikkord: