Du er her

Skjevdeling

LB-2013-208065

Spørsmål om skjevdelingskrav skal falle bort, jf. ekteskapsloven § 59 annet ledd. Partene hadde vært samboere og senere ektefeller i ca. 20 år og ervervet felles bolig med henholdsvis 64% og 36% eierandeler. Spørsmålet om hensynet til den ene ektefellens økonomi etter samlivsbruddet tilsa en begrensning i skjevdelingskravet ble besvart med nei. Det ble bl.a. vist til at den svake økonomien skyldtes forbruksgjeld opparbeidet mot den andre ektefellens uttrykkelige vilje.

Stikkord: