Du er her

rettslig interesse

LB-2014-134564

Rettslig interesse - reelt behov for avgjørelse, jf. tvisteloven § 1-3. Anke over avvisningskjennelse fra tingretten tatt til følge. To advokater tok ut søksmål mot staten v/Disiplinærnemnda for advokater etter at de var meddelt kritikk og advarsel for opptreden i strid med de advokatetiske regler pkt. 3.2.4. Selv om søksmålet ble tatt ut sent, var vilkårene etter § 1-3 fortsatt til stede.