Du er her

taushetsplikt

Avgjørelse om rekkevidde av unntak fra beslagsforbud der advokat er mistenkt for å ha samarbeidet med klient om straffbart forhold

(1)
Dommer Stabel: Saken gjelder beslag av datalagret informasjon som ledd i etterforskning mot en advokat som er mistenkt for økonomisk kriminalitet. Hovedspørsmålet er forståelsen av straffeprosessloven § 204 annet ledd første punktum som gjør unntak fra beslagsforbudet i tilfelle der advokaten er mistenkt for å ha samarbeidet med klienten om det straffbare forhold.