Du er her

advokatrett

Ved separasjon kreves ikke skriftlig avtale for at formuesoppgjør kan anses å ha funnet sted

       A, født 1963, (A) og B, født 1979, (B) giftet seg i april 2001 i Iran. Partene har ett felles barn født i 2005. Begge parter har iransk opprinnelse. A har bodd i Norge i 25 år. Han jobbet i en lengre periode fram til 2006 som optisk servicetekniker. B kom til Norge i 2001, utdannet seg etter hvert til optiker og har arbeidet som optiker siden 2010. Partene bodde den første tiden etter ekteskapsinngåelsen i leid bolig i Norge.

Advokat fikk ikke medhold i anførsel om at no cure no pay avtale var misligholdt og bortfalt, og tapte restsalærkrav med ialt kr 647 656

Saken gjelder krav om betaling av advokatsalær.
Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS (heretter også Danielsen) har over flere år ytt advokatbistand til Fredrik Kristian Lindegaard (heretter også Lindegaard) og flere aksjeselskaper med Lindegaard som aksjeeier, herunder Modena Kapital AS. Danielsens krav i saken, som for lagmannsretten er begrenset oppad til 978.617 kroner med tillegg av forsinkelsesrente, gjelder bistand ytet til Modena Kapital AS.